อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

วัดดงตาลจัดเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา รำลึกพระพุทธเจ้า

วัดดงตาล ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำคณะศิษยานุศิษย์จัดงานวันอัฎฐมีบูชา รำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 02.09 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ พระสมุห์นิพนธ์ จรณธัมโม เจ้าอาวาสวัดดงตาล เจ้าคณะตำบลบางพลับ อ.สองพี่น้อง ได้มีการจัดพิธีอัฎฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6  ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วได้ 8 วัน ทางวัดดงตาล จึงจัดพิธีดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธได้รู้ว่า ศาสนาพุทธเรายังมีวันสำคัญอีก 1 วัน ก็คือวันอัฎฐมีบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์วัดดงตาล ร่วมพิธีจำนวนมากที่ศาลาการเปรียญวัดดงตาลพระสมุห์นิพนธ์ จรณธัมโม เจ้าอาวาสวัดดงตาล เจ้าคณะตำบลบางพลับ กล่าวว่า วันอัฎฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชน ชาวพุทธทั่วไปไม่รู้จักวันสำคัญของวันนี้ เนื่องจากไม่มีระบุในปฎิทิน โดยพุทธศาสนิกชนจะรู้แค่วันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ทางวัดดงตาลได้มีการประกาศออกเสียงตามสายแจ้งให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบว่า วันอัฎฐมี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัดถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบอุโบสถ์เป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังมีการเวียนเทียนทักษิณา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 3 รอบ โดยในรอบที่ 1 ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ด้วยการสวดภาวนาคาถาบทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ ส่วนในรอบที่ 2 ให้รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ และในรอบที่ 3 ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ และยังเป็นการสืบสานประเพณีทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53