อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

รองพ่อเมืองปทุมธานี เปิดงาน"Smart City"

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน Smart City Thailand road show 2019 ปทุมธานี สร้างการรับรู้นโยบายและการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.21 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน Smart City Thailand road show 2019 ปทุมธานี โดยภายในงาน มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานประชุม ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน สำหรับจัดการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นโยบายและการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล และสร้างความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพยั่งยืนนอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและโครงการของภาครัฐสู่ท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปประธรรม

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็น สิ่งที่ดี สำหรับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ในการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นการก้าวทันโลกดิจิตอลดร. ภาสกร ปฐมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล กล่าวว่า ในประเทศไทยได้พูดถึง เมืองอัจฉริยะกันมานาน แต่ยังไม่มีขั้นตอน ที่เป็นรูปประธรรม ที่ทำให้เมือง ได้เดิน ตามอย่างชัดเจน วันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาท ที่ทาง Smart City Alliance ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิตอล จึงมีการนำเสนอ ในการจัดระบบระเบียบ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะได้ขึ้นอย่างไร นโดยการใช้วัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยี มาใช้ในการนำเสนอให้สอดคล้องกับภาครัฐ ซึ่งอันดับแรกต้องรู้ว่าเมืองนั้นต้องการอะไร เมื่อทราบแล้วก็ต้องขอการสนับสนุนว่ามีการเข้าเงื่อนไขหรือไม่ โดยการสำรวจ ความต้องการของท้องถิ่นว่าต้องการอะไรบ้างคือการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นโดยการนำ Smart City ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถิ่น เช่นการนำระบบกล้องไปติดตั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยการนำไปติดตั้งในการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือแม้แต่เกษตรกรก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการสำรวจพื้นที่เช่นการใช้โดรนในการทำเกษตร การสำรวจพื้นที่

สำหรับบรรยากาศภายในงาน ก็มีการจัดนิทรรศการ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยางกล้องวงจรปิด โดรน กล้องสแกน ลักษณะของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุครายการปรับเปลี่ยน ให้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21