อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

พ่อเมืองสุโขทัยจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจำปี62

"นายไมตรี  ไตรติลานันท์" ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2562 เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.35 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อสร้างการ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการสนองนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ยังได้รวมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว คนละ 1 ต้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 10 ล้านต้น ซึ่งครั้งนี้ทางสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทะเลหลวง)  ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่จำนวน 20 ไร่และต้นไม้ ต่างๆ เช่นต้นรวงผึ้ง มะขามป๋อม มะฮอกกานี ยางนา มะม่วงป่า และหว้า รวมจำนวน  1015 ต้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57