อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ เปิดรั้วโรงเรียนปลุกกระแส นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 00.52 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ร่วมจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ในโครงการสุพรรณบุรี สีขาว ปลอดยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำ ปี 2562 ภายในโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค 36 ชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ  คณะครู และนักเรียนนำป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ ออกมาร่วมกันเดินรณรงค์บริเวณหน้าโรงเรียน และรอบๆ หมู่บ้าน เพื่อปลุกกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองนางโสภา กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกเลิกสูบสูบบุหรี่ ซึ่งแต่ในแต่ละปีนั้นก็จะมีคำขวัญที่แตกต่างกันออกไป โดยในปี 2562 นี้มีคำขวัญว่า Tobacco burns your lungs มีความหมายว่า บุหรี่เผาปอด นั่นเอง

บุหรี่ นั้นเหมือนภัยร้าย นอกจากจะส่งผลเสียให้กับผู้สูบแล้ว ยังทำร้ายคนรอบข้างอีกด้วย โดยบุหรี่นั้นเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอด โรคหัวใจ และหลอดเลือดด้วยนั่นเอง ดังนั้นจึงได้มีวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นมา เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงโทษของบุหรี่นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ได้มีการกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในทุกปี โดยการเปิดรั้วโรงเรียนเดินรณรงค์ เพื่อปลุกกระแสเด็ก และเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64