อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

พ่อเมืองเชียงรายเปิดแข่งขัน ทักษะวิชาการฯครั้งที่17

"ประจญ ปรัชญ์สกุล" ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.2562 โดยภายในโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้เดินทางไปร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ส่วนกิจกรรมมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา แสดงผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการแข่งขันทักษะยังกระจายไปตามโรงเรียนทั้ง 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประกอบไปด้วยการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมเต้นหรือแดนเซอร์ การแข่งขันโครงงาน 8 กลุ่มสาระ การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การคัดลายมือ ทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สลักผักและผลไม้ นวัตกรรมครู ฯลฯ การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ การทายปัญหา ฯลฯ รวมทั้งหมดจำนวน 23 รายการ 94 ประเภทการแข่งขันโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า คณะจากทั้ง 17 จังหวัดและผู้ติดตามได้เดินทางไปเยือน จ.เชียงราย ประมาณ 7,000-10,000 คน 230 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจให้ที่ดีให้กับพื้นที่และในขณะเดียวกันในฐานะที่นครเชียงรายเราเป็นเจ้าของบ้าน ก็ได้จัดการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้มาเยือนอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนระดับต่างๆ ให้สามารถแข่งชันในรายการดังกล่าวได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเด็กเชียงรายก็มีความสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้การแข่งขันรายการนี้จะต่อยอดแก่ผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ

ด้านนายประจญ กล่าวว่าเวทีครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการร่วมกัน สิ่งสำคัญเป็นกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษายุค 4.0 ต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38