อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน ลากก้อนเลือดให้หลุดออกดีขึ้นทันที

โรคอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน และแตก แต่ก่อนเราจะพบในผู้สูงอายุซึ่งอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันเริ่มพบอายุค่อย ๆ น้อยลงมา เรื่อย ๆ บางครั้งต่ำกว่า 40 ปีก็มี อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.

โรคอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน และแตก แต่ก่อนเราจะพบในผู้สูงอายุซึ่งอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันเริ่มพบอายุค่อย ๆ น้อยลงมา
เรื่อย ๆ บางครั้งต่ำกว่า 40 ปีก็มี เนื่องด้วยการดำรงชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน กินอาหารรสจัด เค็มจัด หวานจัด มีไขมันสูง สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น และไม่ค่อยออกกำลังกาย หลาย ๆ อย่างเหล่านี้ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันสูง ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุ มีโอกาสจะเกิดโรคนี้ได้มาก สภาพัฒน์ ได้ระบุว่าในปี 2564 สังคมผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเต็มตัว ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี จะมีราว 13.1 ล้านคน หรือราว 20% ของประชากรทั่วประเทศ และต่อไปปี 2574 จะมีถึง 28% อายุยิ่งมากความเสื่อมของหลอดเลือดสมองยิ่งเพิ่มขึ้นตาม มีโอกาสที่จะตีบ อุดตัน จากไขมันและก้อนเลือดไปอุด และแตกจากความดันโลหิตสูงเพิ่มไปด้วยอาการของคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต สมองเมื่อขาดเลือดไปเลี้ยงหรือถูกกดจะทำให้ศูนย์ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ เสียหน้าที่ไป เริ่มตั้งแต่ที่เห็นชัดคือ การปวดศีรษะมาก ใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง พูดไม่ชัด ตาหรี่ลง และตามัว แขนขาขยับแทบไม่ได้เลยเรียกอัมพาต จะทรมานมาก เป็นภาระเรื่องการดูแลทุกอย่างกับญาติเป็นอย่างมาก

การดำเนินการ เรื่องราวของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นที่รู้กันมานาน เพราะเป็นกันมาก ผู้คนรู้เห็นกันมาก พบกันบ่อย นำส่งโรงพยาบาลและไปเยี่ยมกันเสมอ การช่วยเหลือด้านการแพทย์เท่าที่ได้ปฏิบัติกันมา เมื่อวินิจฉัยโรคได้ด้วยความมั่นใจแล้ว การรักษาเบื้องต้นอย่างรีบด่วนถ้าคนไข้มาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง คนไข้จะไปอยู่แผนกประสาทอายุรศาสตร์ จะมีการฉีดยาเพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตันทำให้ตีบ หากได้ผลก็จะอยู่ทางแผนกนี้ต่อไป หากไม่ได้ผลก็จะถูกส่งมายังแผนกประสาทศัลยศาสตร์เพื่อพิจารณาใช้สายสวนดึงเอาก้อนเลือดที่อุดตันออกมา ส่วนอีกประเภทหนึ่งที่มีการตกเลือดในสมองไปกดศูนย์ประสาทต่าง ๆ ทางแผนกนี้ก็จะรอดูอาการถ้าเลือดออกไม่มาก ถ้าออกมากคงต้องพิจารณาผ่าตัดเปิดสมอง เอาก้อนเลือดที่ไปกดศูนย์ประสาทต่าง ๆ ออกให้หมด อาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ ดีขึ้นพยาธิสภาพ คนไข้ที่วินิจฉัยว่า หลอดเลือดสมองตีบและตันจะพบมากราว 80% อาการน้อยก็เป็นอัมพฤกษ์ อาการมากเป็นอัมพาต อัตราตายราว 10% ส่วนพวกที่หลอดเลือดสมองแตกพบน้อยกว่าราว 20% อัตราตายจะสูงกว่าราว 20-30% รุนแรงก็ไม่รู้สึกตัวไปเลย

การลากเอาก้อนเลือดที่อุดตันออก เป็นวิธีการที่นิยมทำกันมาก ถ้าก้อนเลือดหลุดออกได้ การฟื้นตัวเข้าสู่ปกติก็จะเร็วขึ้น ผมได้มีโอกาสไปดู นพ.สุจินต์ รุจิเมธาภาส ศัลยแพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ทำร่วมกับ นพ.ดิลก ตันทองทิพย์ ศัลยแพทย์ทางประสาทแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาช่วยกันทำคนไข้ที่โรงพยาบาลราชวิถี สายสวนจะใส่ทางเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ ค่อย ๆ เลื่อนขึ้นไปจนถึงเส้นเลือดในสมอง เมื่อพบก้อนเลือดที่อุดตันค่อย ๆ คล้องก้อนเลือดแล้วค่อยลากดึงออกมา ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์อย่างมาก แล้ว ก้อนเลือดที่อุดตันหลุดออกมา อาการแขนขาไม่มีแรงจะผ่อนคลายทันที แขนที่ยกไม่ได้จะค่อย ๆ เคลื่อนไหวได้อย่างมหัศจรรย์ปัญหา ค่าใช้จ่ายในการลากก้อนเลือดออกมานั้นค่อนข้างสูง สายสวนราวหนึ่งแสนบาท คนไข้มักไม่ค่อยมีเงิน เบิกไม่ได้ ถ้าเป็นแล้วไม่ได้ทำจะพลาดโอกาสไปอย่างมาก จึงต้องขอบอกบุญมายังผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย หากมีโอกาสอยากให้ช่วยบริจาคในโครงการนี้ด้วย แผนกศัลยศาสตร์ประสาท รพ.ราชวิถี ได้ตั้งกองทุนไว้ ผู้สนใจอยากช่วยเหลือกรุณาบริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วยบริจาคเข้าบัญชี 051-2163221 เอาหลักฐานและที่อยู่ส่งแฟกซ์ไปที่ 0-2354-7996 ทางมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ในกองทุนศัลยศาสตร์ประสาท จะส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อหักภาษีได้มาให้ท่านถึงบ้าน จะเป็นบุญกุศลอย่างมาก มากบ้างน้อยบ้างตามแรงศรัทธา โรงพยาบาลมีงบประมาณช่วยในเรื่องนี้น้อย.------------------------------------------
นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60