อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ สักการะเจดีย์วัดภูเขาทอง

สัปดาห์นี้พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ เที่ยวที่วัดภูเขาทอง อยุธยา ขอพรกราบสักการะมหาเจดีย์ อดีตที่ตั้งค่ายสู้รบกับพระเจ้าบุเรงนอง ก่อนเสียกรุงให้กับพม่า อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.

 
“วัดภูเขาทอง” ที่เราจะไปเที่ยวกันในคราวนี้ อยู่ที่ทุ่งภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ทุ่งแห่งประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างไทยกับพม่า ปี พ.ศ. 2112 พระเจ้าบุเรงนอง ชนะศึกเหนือกรุงศรีอยุธยา ได้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่แบบมอญไว้ที่วัดภูเขาทอง แต่สร้างได้เพียงเฉพาะฐานของเจดีย์เท่านั้น
 
ปี พ.ศ.2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชไทยคืนจากพม่า จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานเจดีย์แบบมอญ ที่พระเจ้าบุเรงนองทรงสร้างค้างไว้ ฝีมือช่างแบบมอญเดิมจึงปรากฏเพียงฐานทักษิณส่วนล่างของเจดีย์เท่านั้น เป็นที่มาของสถาปัตยกรรมระหว่างไทยมอญที่ปรากฏในองค์เจดีย์
 
เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์สำคัญที่มีความสูงถึง 90 ม. ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 2 กม. ส่วนเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นมหาเจดีย์ที่สูงกว่าเจดีย์วัดภูเขาทอง 2 ม. ตั้งอยู่นอกเกาะด้านตะวันออกเฉียงใต้
 


การเดินทางมายัง “วัดภูเขาทอง” เพื่อสักการะพระเจดีย์ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 26 จะมีป้ายบอกทาง ให้สังเกตว่าอยู่ด้านซ้ายบอกเส้นทางไปวัดภูเขาทอง
 
มาถึงวัดสภาพแวดล้อมเป็นเหมือนทุ่งกว้างใหญ่ ในอดีตมีการเรียกขานกันว่า ทุ่งภูเขาทอง เป็นที่ทำการเกษตรที่สำคัญในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวง ทั้งเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อสู้รบกับพม่า หรือบางคราวพม่าก็ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งทัพด้วยเหมือนกัน
 
วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่บนโคกซึ่งพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมถึง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่านั้น มีการขุด “คลองมหานาค” เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญระหว่างพระนครด้านแม่น้ำลพบุรีกับวัดภูเขาทอง ในยามรบระหว่างไทยกับพม่า สถานที่แห่งนี้เรียกว่า “ค่ายมหานาค” ตามชื่อคลองคูน้ำและคันดินรายล้อมรอบทุ่งภูเขาทองที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยา ยังปรากฏให้เห็นจนปัจจุบัน


 
เมื่อไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าในปี พ.ศ. 2310 วัดภูเขาทองถูกทิ้งร้าง ส่วนมหาเจดีย์ยังมีคนเดินทางมาเที่ยวชมวัดภูเขาทอง จะได้สักการะพระเจดีย์

...ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ
เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง
ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง
ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น
เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส... 
จากนิราศภูเขาทองของ สุนทรภู่ ชี้ชัดว่าแม้จะไม่มีพระภิกษุจำวัด แต่ประเพณีงานบุญเกี่ยวเนื่องด้วยพระเจดีย์ยังคงมีอยู่ ปี พ.ศ. 2500 วัดภูเขาทองจึงมีพระมาจำพรรษา
 
วัดภูเขาทองมีมหาเจดีย์ที่โดดเด่น มีเจดีย์ราย 7 องค์เป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ หอพระอุโบสถยาว 40 ม. กว้าง 11 ม. มี 3 ตอน 2 ประตู ลวดลายบนเสาซุ้มประตูเป็นลายเฟืองไทย ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาทรายปางสมาธิ ศิลปะสมัยอยุธยา และวิหารมีอยู่ด้วยกัน 2 หลัง หลังแรกกว้าง 6 ม. หลังที่สองกว้าง 8 ม. หอระฆังปรากฏเพียงฐาน
 
มาเที่ยววัดภูเขาทอง จะได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย ได้ชมความงามของมหาเจดีย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่สูงล่องลอยฟ้านภาลัย.
...................................
คอลัมน์ : ชำเลืองเมือง
โดย “แรมทาง”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%