อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

พรหมจารี

ชาวญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 30–39 ปี ยังครองสภาพพรหมจารี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน “สูงขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์” เมื่อเทียบกับการสำรวจรอบแรก ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2530– 2535 จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.


ผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ ที่ได้จากข้อมูลสำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น พบว่า ประมาณ 1 ใน 10 ของชาวญี่ปุ่น ทั้งชายและหญิง ที่อยู่ในวัยประมาณ 30 ปี (30–39 ปี) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศตรงข้าม และจำนวนของประชาชนในวัยผู้ใหญ่ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ กำลังสูงขึ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบ กับบรรดาประเทศ “พัฒนาแล้ว” อื่น ๆ บ่งชี้ว่า ชาวญี่ปุ่นในวัยหลังบรรลุนิติภาวะ มีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ช้าในชีวิต และ “มีจำนวนมาก” ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม แม้จะย่างเข้าสู่วัย 30 แล้ว

ผลวิจัยรวบรวมจากข้อมูลที่ได้ จากการสำรวจแบบครอบคลุมทั่วประเทศ 7 รอบ National Fertility Survey of Japan ระหว่างปี พ.ศ. 2530–2558 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญสายตรง ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น

ในปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 11.9 % ของผู้หญิงญี่ปุ่น อายุระหว่าง 30–34 ปี และ 12.7% ของผู้ชายในช่วงวัยเดียวกัน เผยว่า ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศตรงข้ามมาก่อน

ส่วนผู้หญิงและผู้ชาย อายุระหว่าง 35–39 ปี ตัวเลขไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม อยู่ที่ 8.9 % และ 9.5 % ตามลำดับ

และจำนวนชาวญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 30–39 ปี ที่ยังครองสภาพพรหมจารี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน “สูงขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์” เมื่อเทียบกับการสำรวจรอบแรก ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2530– 2535

การสำรวจแต่ละรอบ ทำการสอบถามประชาชนอายุระหว่าง 18–39 ปี และทีมนักสำรวจของมหาวิทยาลัยโตเกียว พบว่า ประมาณ 25 % ของชาวญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง ในช่วงวัยดังกล่าว ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม จนถึงปี พ.ศ. 2558

ข้อมูลการสำรวจ ไม่รวมข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกัน

ทีมผู้เขียนรายงานผลการสำรวจ กล่าวว่า แม้ตามการสันนิษฐาน อาจจะมีประมาณ 5 % ของผู้ตอบคำถาม ที่เกี่ยวพันกับการมีเพศสัมพันธ์ แบบรักร่วมเพศเท่านั้น แต่ประมาณ 1 ใน 20 ของผู้ชายและผู้หญิงอายุระหว่าง 30–39 ปี ขาดประสบการณ์ทางเพศ

ผลการศึกษายังพบอีกว่า ญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นประเทศที่ “ข้อมูลผิดปกติ” ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลสำรวจพบว่า มีเพียงแค่ 1.9% ของผู้หญิงอายุระหว่าง 30–34 ปี และ 0.9% ของผู้หญิงอายุระหว่าง 35–39 ปี ที่ไม่เคยมีเซ็กซ์กับเพศตรงข้าม

สถิติสำหรับผู้ชายอเมริกัน อยู่ที่ 3.1% สำหรับกลุ่มอายุระหว่าง 30–34 ปี และ 1.4% ในกลุ่มอายุระหว่าง 35–39 ปี

ผลสำรวจของญี่ปุ่น ยิ่งสร้างความปวดหัวให้รัฐบาลหนักขึ้น เนื่องจากกำลังพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรลดลง และอัตราการเกิดต่ำ

หลายมาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการ รวมถึง การเสนอสิทธิพิเศษเป็นแรงจูงใจ ให้ประชากรผลิตพลเมืองเพิ่ม ช่วยเหลือแม่ที่ต้องทำงาน

รายงานสรุปของทีมสำรวจ เขียนตอนหนึ่งว่า “สถานการณ์ที่ประชาชนยังคงไม่มีประสบการณ์ทางเพศ เนื่องจากความยากลำบากในการหาคู่ครอง อาจจะถูกเสนอให้รวมเข้าในประเด็นพิจารณาของรัฐบาล สำหรับการกำหนดนโยบายกระตุ้นการเกิดในอนาคต”

ปีเตอร์ ยูเอดะ หัวหน้าทีมเขียนรายงานการสำรวจ และผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยโตเกียว กล่าวว่า “การไม่มีกิจกรรม หรือไร้ประสบการณ์ทางเพศไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ ไม่ควรถือเป็นเรื่องผิดแปลก น่าดูหมิ่น หรือน่าวิตกสำหรับคนทั่วไป”

ผลการศึกษาพบความเชื่อมโยงกัน ระหว่างเพศสัมพันธ์กับเงิน ผู้ชายมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น หากมีการงานทำที่มั่นคง

แต่ “เหตุและผล”เป็นเรื่องยากที่จะตัดสิน ในประเด็นที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศ.
................
เลนซ์ซูม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51