อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

"ฉะเชิงเทรา"ร่วมใจ เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา1,000 คน ร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run For The Kingร รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562  การกีฬาแห่งประเทศไทย" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.50 น.


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run For The Kingร รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งlจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ   โดยมีนายวรศักดิ์ ภักดีคำ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา นายวุฒิพงศ์ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นักกีฬา   ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run For The Kingร รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชน ชาวไทย และนับเป็นโอกาสดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะใช้กิจกรรมกีฬาเดิน - วิ่ง เป็นสื่อในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพ ที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านศูนย์ราชการ ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา จวนผู้ว่าฯ มหาวิทยาลัยราภัฎราชนครินทร์ ก่อนจะกลับตัวบริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร มายังที่จุดปล่อยตัว และรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51