อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

'อบต.กฤษณา'พร้อมจิตอาสา ร่วมแรงกำจัด'ผักตบชวา'

"น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำมวลชน และทีมจิตอาสา ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ฉีดยาฆ่าวัชพืช ตั้งแต่ประตูวัดศพเพลิง ถึงคลองวัดโคกโพธิ์ พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.26 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำมวลชน และทีมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา ฉีดยาฆ่าวัชพืชตั้งแต่ประตูวัดศพเพลิง ถึงคลองวัดโคกโพธิ์ เพื่อทำให้ลำคลอง สะอาด และสะดวกต่อการสัญจรทางน้ำ รวมทั้งเพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวา และพืชน้ำต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำผักตบชวาและพืชน้ำที่ไม่มีประโยชน์มาใช้สำหรับการทำปุ๋ยหมักอันเป็นการเสริมรายได้ให้ประชาชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาผักตบชวาและคุณภาพน้ำในลำคลองสายต่างในพื้นที่ ทำให้เกิดกลุ่ม องค์กร ในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาผักตบชวาและสิ่งแวดล้อมอื่นได้ และยังเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเนื่องมาจากเป็นการลดต้นทุนทางการเกษตร ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนกฤษณา ต้องขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำมวลชน และทีมจิตอาสาที่ช่วยกันกำจัดผักตบชวา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%