อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

พ่อเมืองเลยเปิดพิธี รำบวงสรวงหลักเมือง

"ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม" ผวจ.เลย เป็นประธานพิธีเปิด การรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.07 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุ ถนนนกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานพิธีเปิด การรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเลย พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม กับความรัก ความสามัคคี ของชาวจังหวัดเลย ที่รวมพลังจิต พลังกาย ครั้งยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน  ในการจัดงานรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ซึ่งบุญบุญซำฮะ หรือที่เรียกว่าบุญเดือน 7 ตามประเพณีบุญ 12 เดือน (ฮีต 12) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือช่วงเช้ามีพิธีทำบุญศาลพระหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งจัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ของประชาชนชาวจังหวัดเลย ส่วนช่วงบ่ายมีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้ใสสะอาด ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ออกจากตนและชุมชนท้องถิ่น ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อีกด้วย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมฯ ในวันนี้ เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีบุญซำฮะ หรือบุญเดือน 7 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งของชาวจังหวัดเลย และตามประกาศจังหวัดเลย เรื่องงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดเลย ถือว่าประเพณี “บุญซำฮะ” เป็นประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ ไหว้ศาลหลักบ้าน หลักเมือง เพื่อปัดรังควานและขับไล่เสนียดจัญไร ตลอดจนสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ให้เกิดความเป็นสิริมงคล เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด และ 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย มีผู้ร่วมรำจำนวน ทั้งสิ้น 21,110 คน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%