อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

จันทบุรีจัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่

สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรีจัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ พร้อมถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อน แกนนำพื้นที่ 13 ตำบล จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 23.16 น.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ห้องประชุมจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี โดย ร้อยตำรวจตรี ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต นายกสมาคมฯ ได้นำสมาชิกเครือข่าย และแกนนำพื้นที่ปฏิบัติการ 13 ตำบล ร่วมกิจกรรมเวทีถอดสรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนา และขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีถอดสรุปบทเรียน โดยก่อนหน้าการเปิดเวทีถอดสรุปบทเรียน ผู้แทนชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ หลังจากนั้นจึงได้ส่งมอบธรรมนูญตำบลน่าอยู่แก่ประธานในพิธี ก่อนส่งมอบธรรมนูญตำบลน่าอยู่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ที่บูรณาการคณะทำงานทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนกระบวนการอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น

รัตนธร เขาหนองบัว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.จันทบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27