อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รู้จัก'LIMEC'องค์กรธุรกิจ เส้นทางเชื่อมโยง3ประเทศ

สัปดาห์นี้ทำความรู้จัก “LIMEC” ระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง “หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย” เส้นทางเชื่อม 3 ประเทศ ใช้เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและสารสนเทศ พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.


ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย.นี้ ผมในฐานะเลขาธิการสมาคมการค้าไทย–เมียนมา ได้รับคำเชิญจาก U Win Htein  นายกสมาคมการค้ารัฐมอญ ประเทศเมียนมา ให้ไปร่วมประชุมในการประชุม LIMEC ครั้งที่ 4 องค์กร LIMEC  หมายถึง Luangprabang-Indochina-MawlamyineEconomicCorridor คือ การรวมตัวกันของของภาคเอกชนอันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้ โดยประเทศไทยคือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 “อินโดจีน” ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ส่วนของ สปป.ลาว ได้แก่ แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และสหภาพเมียนมา ได้แก่ รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ
 
LIMEC จึงเป็นระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงเมืองที่สำคัญจากสมาชิกทั้ง 3 ประเทศเข้าด้วยกัน ได้แก่ หลวงพระบาง ไซยะบุลี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เมียวดี พะอาน และเมาะลำไย โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ 5 ด้านคือ “การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการทำธุรกิจ มีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและสารสนเทศ ระหว่างกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกในทั้ง 3 ประเทศ

ในการประชุมในครั้งนี้สมาคมการค้าไทย–เมียนมา จะร่วมเซ็น MOU กับสมาคมผู้ประกอบการในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาด้วย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อันดียิ่งจาก คุณชัยคม ศกุนรักษ์ ประธาน LIMEC สาระสำคัญของการเซ็น MOU คือ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ 5 เรื่องด้วยกัน
 
1.ร่วมมือกันจัดตั้งสำนักงานกลางทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือ 5 ด้านของระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC)
 
2.เป็นตัวแทนในการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการหรือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุน การค้า การซื้อขายสินค้า ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบของประเทศนั้น ๆ
 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการดูงาน จัดการสัมมนา ระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 องค์กร ปีละจำนวน 2 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพตามความเหมาะสม
 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในทุกมิติ รวมทั้งและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ
 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้จับคู่การค้า การลงทุนร่วมกัน หรืออำนวยความสะดวกระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ
 
ผมคิดว่า LIMEC เป็นแนวคิดและเริ่มต้นที่ดีของภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศ ที่จะจับมือกันทำมาหากิน เพราะในประเทศเมียนมาสินค้าไทยได้รับความนิยมอย่างมาก ขายได้ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องรู้ช่องทางเข้าไปลงทุนและจะต้องมีเครือข่ายที่ไว้วางใจเท่านั้น และเมื่อรู้แบบนี้แล้วรัฐบาลชุดใหม่ควรอย่างยิ่งจะต้องสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ความร่วมมือทั้ง 5 ด้านทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน โอกาสแบบนี้หายาก ไม่อย่างนั้นทุนจีนบุก เราเสียโอกาสแน่.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอบคุณภาพ : https://limecthailand.com/


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 363