อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ขอนแก่นคัดเลือกหมู่บ้าน อยู่เย็นเป็นสุขปี62

"รองพ่อเมืองขอนแก่น" คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.42 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำคณะพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนที่มีผลงาน และ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประกอบด้วย 1.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) 2.กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น 3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น 4. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ  บ้านขามป้อม  ต.ขัวเรียง  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น มีนางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ  นายวิษณุ  จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอชุมแพ  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

สำหรับกิจกรรมการประกวดพิจารณาคัดเลือกระดับกลุ่มโซนอำเภอขึ้นเป็นตัวแทนจังหวัดนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาชีวิตและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนที่มีผลงาน และ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ จำนวน 4 ทีม ซึ่งวันนี้กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาดีเด่น เครือข่ายดีเด่น ระดับกลุ่มอำเภอ ที่บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ หลังจากเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือก หมู่บ้านโซน 2 จากทั้งหมด 7 อำเภอ เพื่อพิจารณาเข้าคัดเลือกเป็น 1 หมู่บ้าน จากตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 4 โซนเข้าเป็นตัวแทนระดับจังหวัดต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%