อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ศักดิ์ศรีไทยในเวทีภูมิภาค การประชุมสุดยอดอาเซียน

สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมสุดยอด​อาเซียน ครั้งที่ 34 และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศเข้าร่วม ผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​ พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.


การจัดประชุมสุดยอดอาเซียนมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สำหรับปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 62 ที่โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

ย้อนหลังกลับไป 52 ปี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2510 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 5 ชาติ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations - ASEAN) โดยมีปฏิญญาร่วมกันเรียกว่า “ปฏิญญากรุงเทพฯ” มีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร

2.เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

3.เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

4.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

5.เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7.เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ

ต่อมาภายหลังอาเซียนได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมอีก 5 ชาติตามลำดับ คือ บรูไน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2527 เวียดนาม เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2538 ลาวและเมียนมา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2540 กัมพูชา เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2542 ส่งผลให้อาเซียนมีประเทศสมาชิกรวมกัน 10 ประเทศ
เมื่อปี 2552 ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 (24th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 10-11 เม.ย. 2552 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท อ.พัทยา จ.ชลบุรี การประชุมในครั้งนั้นประเทศไทยต้องเสื่อมเสียเกียรติภูมิที่สั่งสมมายาวนานและอับอายขายหน้าไปทั่วโลก เนื่องจากการประชุมมีอันต้องล้มเลิกไปกลางคัน เพราะมีกลุ่มมวลชนชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งมี “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นนายกรัฐมนตรี และป่วนการประชุมเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยบุกรุกเข้าพื้นที่ที่จัดการประชุมและประชิดด้านหน้าตัวอาคารโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม นับเป็นความล้มเหลวของประเทศไทยโดยสิ้นเชิงที่ไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมสถานการณ์ได้ โดยที่กลุ่มมวลชนไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดินใด ๆ

ในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐไม่สามารถทำงานอย่างเป็นเอกภาพและขาดประสิทธิภาพ เป็นบทเรียนราคาแพงที่ประเทศไทยต้องจ่ายไปอย่างมหาศาล ไร้คุณค่า ไร้เกียรติและไร้ศักดิ์ศรี เป็นความอัปยศอดสูที่คนไทยต้องแบกรับกันถ้วนทั่วทุกตัวคน ประเทศไทยซึ่งมีสถานะเป็น “คนป่วยของเอเซีย” อยู่แล้ว ยิ่งมีอาการทรุดหนักลงเข้าขั้นตรีทูต เศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวอย่างมั่นคงและต่อเนื่องกลับชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความเจริญผาสุกของประชาชนปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 โดยมี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีนและอินเดีย ประเทศทั้ง 16 ประเทศนี้มีประชากรรวมกัน 3,500 ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก และมีมูลค่าการค้าการลงทุนคิดเป็น 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก

การประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ ประเทศไทยมีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก 2 ด้าน คือ การร่วมมือพัฒนาให้อาเซียนเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน 1 วัน จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ เพื่อหารือกำหนดร่วมท่าทีอาเซียนในการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ASEAN Economics Partnership - ASEP) ให้สำเร็จตามที่อาเซียนและผู้นำอาเซียนตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือขยายทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 22 มิ.ย. 2562 จะมีการพบหารือภาคส่วนต่าง ๆ และการประชุมแบบเต็มคณะ และวันที่ 23 มิ.ย. 2562 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการประเทศไทยจะเสนอแนวคิดความก้าวหน้าของหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) เป็นสำคัญในด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 ประการ

1.การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต อาทิ การจัดทำแผนงานด้านดิจิทัล

2.การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม ด้านความเชื่อมโยง อาทิ การเชื่อมโยงระบบศุลกากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ

3.การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ การส่งเสริมการทำประมงที่ยั่งยืน

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ในครั้งนี้​จะมีผลต่อเนื่องในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G 7)​ และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ​เกิดใหม่ 20 ประเทศ (G 20) ​ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์​และกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศกลับคืนมา การต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน​และผู้เข้าร่วมประชุมของชาวไทยด้วยมิตรภาพและความจริงใจ จะมีส่วนสำคัญสร้างบรรยากาศอันน่า​ประทับใจให้เกิดขึ้น และส่งผลให้การจัดประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ประสบกับความสำเร็จอย่างงดงาม.
………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : ASEAN2019


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 295