อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

นร.หลักสูตรนอภ.รุ่น78 ทำกิจกรรมอาสาเก็บขยะอ่าวนาง

คณะนักเรียนหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จำนวน 100 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เดินเก็บขยะในบริเวณชายหาดอ่าวนาง เมืองกระบี่  พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.34 น.


ตามที่คณะนักเรียนหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จำนวน 100 คน ได้มีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 2562 ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต และ จ.ชุมพร โดยในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ทางคณะฯ ได้จัดทำกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสาธารณะประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเป็นจิตอาสาทำความสะอาด เดินเก็บขยะในบริเวณชายหาดอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้มารวมใจกันรักษาทะเล เดินเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดอ่าวนาง เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16