อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กกต.สุโขทัยร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กกต.สุโขทัยร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 02.11 น.


สนง.กกต.จังหวัดสุโขทัย นำโดยพันโทสยามรัฐ  สุทธรินทร์ ผอ.สนง.กต.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานสำนักงาน กกต.จังหวัดสุโขทัย นำเครื่องมือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระบบใหม่เพื่อจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เยาวชนนักเรียนได้เรียนรู้ในการใช้สิทธิ ใช้เสียง ด้วยการลงคะแนนในการเลือกตั้งกับเครื่องลงคะแนนในระบบใหม่ เพื่อการเลือกตั้งที่สะดวกรวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงและเข้าใจในระดับการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น และการเป็นระบอบประชาธิปไตย นำความเข้าใจในการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงนำไปเผยแพร่สู่ครอบครัวและคนใกล้ตัวต่อไป  นอกจากนี้นางสาวภาพิตร ละอองเดช รักษาการหัวหน้างานการมีส่วนร่่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย แก่คณะครูพนักงานและนักเรียนและผู้มาร่วมกิจกรรมในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนเมืองเชลียงในครั้งนี้ด้วย

จากการได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนในระบบใหม่นี้ ผู้ใช้สิทธิคือนักเรียนและคณะครูอาจารย์ได้ความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกตั้งมากขึ้น และยังมีความโปร่งใสและเป็นกลางได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ประสบปัญหาใดๆในการใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบนี้ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%