อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

นวัตกรรมรักษา"มะเร็ง"ด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

GC จับมือ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด ผู้ป่วยรายได้น้อยเข้าถึงการรักษา ลดค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 50 พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า โรคมะเร็งสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย มีผู้ป่วยมากกว่า 1 แสนคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือกับจุฬาฯ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศโดยเริ่มศึกษาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีเซลล์ ภูมิคุ้มกันบำบัด วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง และการผลิตเกล็ดเลือดจาก iPS เซลล์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยมีโอกาสรับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม ตั้งเป้าผลักดันให้การักษานี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองด้านสุขภาพของหลักประกันสุขภาพภาครัฐและเอกชน ทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจในการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวในกลุ่มประเทศอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการรักษาในประเทศศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสิ่งแวดล้อม พฤติกรมการใช้ชีวิต รวมทั้งการทานอาหาร ด้านคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งในการต่อสู่กับโรคมะเร็งในทุกระยะ จึงเริ่มที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัดขึ้นปัจจุบันต่างประเทศมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการรักษาโรคมะเร็ง พบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ได้รับการรักษาสามารถรอดชีวิตจากโรคมะเร็งได้ ประเทศไทยจึงต้องนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวจากต่างประเทศ ดังนั้นผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยจึงไม่สามารถรับการรักษาได้ เนื่องจากการรักษามีค่าใช้จ่ายสูง จุฬาฯ ให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จึงสนับสนุนให้ทุกคณะทำวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาชุมชนในประเทศไทย ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การส่งออกต่างประเทศปัจจุบันการรักษามะเร็งมีหลายวิธี ทั้งผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด ฮอร์โมน ความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยี 4 วิธี คือเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ช่วยต่อต้านและทำลายเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ภูมิคุ้มกันบำบัด (Therapy Antibody)สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดในทุกระยะ วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Vaccine) เป็นแบบเฉพาะบุคคลช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตเกล็ดเลือดจาก iPS Cells คือการสร้างเกร็ดเลือดจากเซลล์ร่างกาย เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคอื่นๆ เช่น โรคเกล็ดเลือดผิดปกติ รวมถึงการผ่าตัดต่างๆ ลดการขาดแคลนเกล็ดเลือด เป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ป่วยรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการรักษา เพิ่มโอกาสการรักษาหายกว่าร้อยละ 30 ต่อปี และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 ด้วยความตั้งใจของ CG และ จุฬาฯ ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสการรักษาอย่างทั่วถึงเทียบเท่ากับต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21