อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เปิดการประชุม AWEN ครั้งแรกในไทย

เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุม AWEN เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) และพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Women’s Business Conference and Award Ceremony) ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0”  (Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment through Action and Impact) ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลักร่วมกันทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42