อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เปิดการประชุม AWEN ครั้งแรกในไทย

เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุม AWEN เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) และพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Women’s Business Conference and Award Ceremony) ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0”  (Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment through Action and Impact) ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลักร่วมกันทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42