อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำฝึกทบทวนระเบียบแถว

พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง นำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกทบทวนระเบียบแถวประจำสัปดาห์ เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.21 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง นายหมู่ใหญ่ไพศาล หวังสุข ผบ.หมู่กองร้อยอาสารักษาดินแดนคลองหลวงที่ 2 จ.ปทุมธานี นำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกทบทวนระเบียบแถวประจำสัปดาห์เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติการ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41