อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

อ.ทับสะแก อบรมเยาวชนต้นแบบรวมใจต้านภัยยาเสพติด

อำเภอทับสะแกจัดอบรมเยาวชนต้นแบบรวมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 26 มิ.ย.ของทุกปี   อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 21.46 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 ซึ่งจัดโดย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ทับสะแก โดยมี นายชวัล ฝันเชียร ผช.ผอ.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ-แผนงาน กฟผ. นางสมบูรณ์ จันทรมณีวงศ์ พนักงานวิชาชีพระดับ 9 กฟผ. นายสมนึก รุ่งกำจัด ประธานเครือข่ายพลังทับสะแก ว่าที่ พ.ต.อำนาจ ยอดเจริญ หัวหน้าโรงไฟฟ้าทับสะแก นายพัฒสิน นองนุช หน.กลุ่มงานคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก น.ส.นุกานดา จันทราภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอทับสะแก ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วม 

ทั้งนี้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลที่จะถึงในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ มีการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและพลังในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเยาวชนที่หลงเข้าสู่วงจรยาเสพติดมีอายุน้อยลงนับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ และก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ดังนั้นอำเภอทับสะแก ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ฝ่ายความมั่นคง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทับสะแก และเครือข่ายพลังทับสะแก จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาร่วมกันการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบรวมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%