อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

นอภ.ทับสะแก ทำบัตรปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง-คนชรา

นายอำเภอทับสะแกนำหน่วยบริการทำบัตร ปชช.เคลื่อนที่ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง-คนชรา อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 23.00 น.


นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ร่วมนำหน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกให้บริการแก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา ในพื้นที่บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ 4 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จำนวน 2 ราย โดยทำบัตรประชาชนให้กับนางกำเนิด เปลี่ยนพันธ์ อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 85 ม.4 ต.นาหูกวาง และ นายสุธรรม จิวประเสริฐ อายุ 87 ปี คนชรา อยู่บ้านเลขที่ 29 ม.4 ต.นาหูกวางนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครอง ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)นอกสถานที่ ในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน โดยญาติของผู้ที่จะขอรับบริการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ผ่าน 3 ช่องทาง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2791 7610 ในต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล และศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หรือ Call Center 1548

----------------------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27