อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

'ป่อเต็กตึ๊ง'เปิดศูนย์ฝึกอบรม ยกระดับอาสากู้ภัยไทย

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ยกระดับอาสากู้ภัยไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นศูนย์กลางภาคเอกชน อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "นิติเวชเบื้องต้นและการรักษาวัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ" แก่อาสาสมัครของมูลนิธิ และมูลนิธิพันธมิตรทั่วประเทศ พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12.57 น.


วันนี้ (26 มิ.ย. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดย พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา จัดพิธีเปิดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "นิติเวชเบื้องต้นและการรักษาวัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ" แก่อาสาสมัครของมูลนิธิฯ และมูลนิธิพันธมิตรทั่วประเทศ โดยให้ศูนย์ฝึกอบรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นศูนย์กลางภาคเอกชน และดำเนินการอบรมโดยวิทยากรหลักจากสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของอาสาสมัครในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งในอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัย ตามหลักสากล โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ร่วมโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 1 ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรดังกล่าวเป็นอันดับต้นๆ ของหลักสูตรทั้งหมด ที่มูลนิธิฯ มีการจัดอบรม อีกทั้งมูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานในสังกัด "กลุ่มงานพิเศษ" สนับสนุนงานนิติเวชวิทยา โดยเจ้าหน้าที่ น.เขต (ชุดสีไพร) หนึ่งในทีมบรรเทาสาธารณภัย ของมูลนิธิฯ ทำหน้าที่สนับสนุนงานนิติเวชวิทยา โดยตลอดระยะที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรอยู่เป็นประจำ และในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับระบบการปฏิบัติการ ด้วยการยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ไปถึงที่เกิดเหตุอันดับต้นๆ ให้มีองค์ความรู้ มีศักยภาพในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และหน่วยงานภาครัฐ ณ ที่เกิดเหตุ จึงได้ประสานกับสถาบันนิติเวชวิทยา ร่วมกันจัดโครงการอบรมฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเป็นศูนย์กลางในการประสานอบรมหลักสูตรนี้แก่มูลนิธิพันธมิตรทั่วประเทศ

พล.ต.ต.ภวัต กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิฯที่ให้ความสำคัญในการจัดอบรมหลักสูตร "นิติเวชวิทยาเบื้องต้นและการรักษา วัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ" ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่ให้ประโยชน์สังคมในด้านกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้แก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่อช่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรักษาสภาพศพ และสถานที่เกิดเหตุ โดยหลักการทางด้านนิติเวชศาสตร์เบื้องต้น และการเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิตเป็นต้น รวมถึงการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ และการประเมินเวลาตายเบื้องต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์นิติเวช เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร

สำหรับศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงลดการสูญเสีย ด้านการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และวิทยากรภายนอก ซึ่งมากด้วยความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทั้งนี้ อาสาสมัคร ประชาชน และหน่วยงานใดสนใจ สามารถเข้าชมหลักสูตรได้ทางเว็บไซต์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง www.pohtecktung.org หรือโทร 02-225-0020 ต่อ ศูนย์ฝึกอบรม (ในวัน-เวลาราชการ) 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16