อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

"สบอ.10"อุดรผ่านเกณฑ์ ประเมินสำนักงานสีเขียวฯ

ธนโรจน์ โพธิสาโร  ผอ.สบอ.10 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน หน.กลุ่ม และข้าราชการ พนักงานในสังกัด สบอ.10 อุดรธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office ) ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.40 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี (สบอ.10)  นายธนโรจน์ โพธิสาโร  ผอ.สบอ.10 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน หน.กลุ่ม และข้าราชการ พนักงานในสังกัด สบอ.10 อุดรธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office ) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี นำโดยนายวิรุฬห์ กฤษ์ธนะขจร ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ และนางสาวรจนา  อินทรธิราช ผู้แทน สนง.สวภ.9 



โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้รับฟังการบบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียวรวมทั้งหมด 6 หมวด และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานทุกหมวด ผลปรากฏว่า คณะกรรมการฯมีความพึงพอใจผลการดำเนินการสำนักงานสีเขียวของ สบอ.10 อุดรธานี เป็นอย่างยิ่ง และผ่านการประเมินในระดับภาคเพื่อรอรับการประเมินในระดับประเทศต่อไป.....



พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%