อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

โรคทางเพศฟื้นฟูได้ โดยกระตุ้นด้วยมือหรือปาก

โรคอีดีทำให้ใช้เวลานานขึ้นกว่าอวัยวะเพศแข็งตัว การกระตุ้นด้วยมือ ด้วยปากโดยตรงต่ออวัยวะเพศ สามารถช่วยให้แข็งตัวได้ เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 00.15 น.


โรคอีดี (ED) เป็นพยาธิสภาพ ซึ่งมากับโรคหรือยา เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูง โรคอีดีทำให้ใช้เวลานานขึ้นกว่าอวัยวะเพศแข็งตัว การกระตุ้นด้วยมือ ด้วยปากโดยตรงต่ออวัยวะเพศ สามารถช่วยให้แข็งตัวได้ เป็นการกระตุ้นระยะสั้นชั่วคราวเฉพาะครั้งแก้ไขชั่วคราวโดยมี ยาเฉพาะกิจ คือแฝดสาม ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ทาดาลาฟิล, วาร์เดนนาฟิล และซิลเดนาฟิล แต่ไม่สามารถช่วยได้มาก หากขาดการกระตุ้น แต่ถ้าได้ใช้อุปกรณ์ช่วยขยายกล้ามเนื้อเพศ ได้ฝึกจนชำนาญก็เอาชนะโรคอีดีได้

ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี หลายคนให้ฝ่ายหญิงฝึกใช้เครื่องขยายกล้ามเนื้อเพราะไม่สามารถใช้เครื่องด้วยตนเองต้องให้ฝ่ายหญิงที่สาวกว่าช่วยเรียนรู้การใช้เครื่องและช่วยทำให้จนสามารถแข็งตัวได้ทุกวัน เลยมีความสุขได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งยา

งานวิจัยที่สหรัฐอเมริกา สรุปว่า โรคอีดี เป็นปัญหาทารุณจิตใจผู้ชายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาหลั่งเร็วหรือปัญหาเรื่องความไม่ต้องการทางเพศ การไม่แข็งตัวเลยทำให้ผู้ชายหมดความกระตือรือร้นขาดความมั่นใจ และละเลยต่อชีวิตตนเอง ชายกลุ่มที่ละเลยจะอายุสั้นกว่าชายที่กระตือรือร้นทางเพศ

เพศศาสตร์ศึกษาได้มีการเผยแพร่กันมาก มีนักวิชาการ ประชาชน ชาวนา นักบริหาร ต่างให้ความสนใจมากขึ้น การรวบรวมข้อคิดและการหาวิธีการตรวจหาสาเหตุของโรคอีดีแบบง่าย ๆ จึงจำเป็นเผยแพร่ให้รู้ การรักษาจะเน้นไปทางหาสาเหตุแล้วฟื้นฟูเส้นเลือดที่บกพร่องจากโรคที่แอบแฝงอยู่ แนะนำให้รู้จักใช้ยาเฉพาะกิจ เช่น หากต้องการตัวออกฤทธิ์เร็ว 15 นาที ก็ให้ใช้ตัววาร์เดนนาฟิล เป็นต้น หรือใช้ยาเฉพาะกิจเป็นตัวคู่ร่วมกันกับการใช้วิธีบริหารกล้ามเนื้อเพศจะเพิ่มความมั่นใจในสมรรถภาพทางเพศทำให้ฝ่ายชายมีความสบายใจที่ยังมีความแข็งแรงคงอยู่ได้ถึงวัยจะเกิน 80 ปีก็ยังเข้มแข็งได้ ยิ่งศึกษายิ่งรู้ไม่มีใครแก่เกินเรียน

โรคพีอี (PE) หรือ โรคหลั่งเร็ว คือโรคที่ไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้ มีการแข็งตัวดีแต่สอดเข้าช่องคลอดใช้เวลาเร็วมากหลั่งตั้งแต่ตอนเล้าโลม หลั่งภายใน 1-2 นาที บ้างหลั่งแล้วอ่อนตัวไม่สามารถแข็งตัวได้อีกทำให้ผู้ชายผิดหวังและผู้หญิงก็ผิดหวัง ผู้หญิงจะโกรธและเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ไปเลย โรคพีอีและโรคอีดีเป็นโรคที่คู่กัน บางคนเริ่มบกพร่องจากโรคพีอีก่อน เป็นมาก ๆ จนเกิดโรคอีดีตามมา

ชายบางคนเป็นโรคอีดีก่อนแล้วตามด้วยโรคพีอีแบบทุติยภูมิตามมา โชคดีที่ปัจจุบันมีวิธีการฟื้นฟูและรักษาจนสามารถเข้าสู่ความมั่นใจให้ผู้ชายได้ คือหลั่งช้าได้นานถึงชั่วโมง ช่วยฟื้นความรักได้ดีมากแม้แต่ฝ่ายหญิงเตรียมตัวจะหย่าจะเลิกอยู่ก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นสามีอดทนเริ่มรักษาแล้วก็สามารถเริ่มให้ความสุขแก่กันและกันได้ ก็จะถนอมน้ำใจรักกันอีกไม่หย่าแล้ว หากดื้อไม่รักษาเป็นอีกก็จะพิจารณาหย่าแน่นอน มีปัญหาเช่นตามข่าวอาชญากรรมจากมือที่สามโดยใช่เหตุ เพราะฝ่าชายไม่สนใจแก้ไขยอมแพ้ชีวิต.
................
ดร.อุ๋มอิ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49