อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ชวนเที่ยวชมแช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติบ้านไทรงาม

ชวนเที่ยวชมแช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ชุมชนลีซู บ้านไทรงาม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21.25 น.

นายสุริยัน สินลี้ ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวบ้านไทรงาม ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งถนนเข้าหมู่บ้านไทรงามนั้น ปัจจุบันลาดยางอย่างดีตลอดสาย แต่ว่าทางค่อนข้างชันและคดโค้งบ้างในบางช่วง ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้เวลาเดินทางจากทางแยกจากถนนหลวงอีกประมาณ 10 นาที ก็ถึงบ่อน้ำแร่ไทรงาม ซึ่งบ่อน้ำแร่บ้านไทรงาม อยู่ตรงริมทางเข้าหมู่บ้านไทรงาม น้ำแร่ที่นี่มีน้ำไหล และมีความใสตลอดทั้งปี เนื่องจากว่าชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำเป็นอย่างดี ส่งผลให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ บ่อน้ำแร่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาเที่ยวชมและแช่น้ำแร่กันเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถนำไปหมุนเวียนเป็นเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านไทรงามอีกด้วย       
          
บ้านไทรงามแห่งนี้ เป็นชุมชนของพี่น้องชนเผ่าลีซู ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย และวัฒนธรรมประเพณี หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่น้องลีซูที่บ้านไทรงาม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุริยัน สินลี้ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานการท่องเที่ยวบ้านไทรงาม โทร. 090-5584771 พี่น้องชาวลีซูบ้านไทรงาม ยินดีต้อนรับทุกท่าน

สุกัลยา บัวงาม  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%