อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

4 กูรู เผยเทรนด์สื่อสาร เน้นเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม

เอพีอาร์ อบรมสัมมนาจับมือ 4 กูรู นำโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา นายอิทธิบูรณ์ นุกูลการ น.ส.ธิดาดล และน.ส.ณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์ เผยเทรนด์สื่อสารยุคดิจิทัล นักสื่อสารต้องหันมาสื่อสารในตลาดเฉพาะกลุ่ม จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.40 น.


นายสราวุธ บูรพาพัธ ผู้อำนวยการเอพีอาร์ เปิดเผยว่า "การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละปี ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมถึงแคมเปญการสื่อสาร ก่อให้เกิดผลเชิงบวกและลบในเวลาเดียวกัน ผลเชิงบวก ทำให้นักสื่อสารสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ผลเชิงลบ เกิดเครื่องมือ ช่องทาง และข้อมูลที่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก จนทำให้บนโลกออนไลน์และออฟไลน์เต็มไปด้วยรูปแบบการสื่อสารที่นักสื่อสารแต่ละราย ต่างช่วงชิงและแย่งชิงกันอย่างดุเดือด เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของตนเอง"ดร.เสรี วงษ์มณฑา กูรูด้านการสื่อสาร หนึ่งในวิทยากร หลักสูตร การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล (Niche Communication in Digital Age)แนะนำว่า ถึงเวลาที่นักสื่อสารต้องหันมาเรียนรู้วิธีสื่อสารแต่ละกลุ่ม แต่ละ segment เมื่อโลกดิจิทัลทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างเจาะจงมากยิ่งขึ้น เลือกตลาดเป้าหมายอย่างไร สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดผู้มีชื่อเสียง (High Profile) รายได้สูง (High End) หรือกลุ่ม Double Income No Kids อย่าง LGBT ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ควรมองข้าม นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆทั้งนี้ หลักสูตร การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล เนื้อหาครอบคลุม ความหมายและความสำคัญของ ตลาดเฉพาะกลุ่ม พฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน การพัฒนาและเลือก ตลาดเฉพาะกลุ่ม (การแบ่งส่วนตลาด) การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธี และแนวทางการสื่อสาร พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารสื่อสารที่ประสบความสำเร็จในกลุ่ม ผู้มีชื่อเสียง (High Profile) รายได้สูง (High End) หรือกลุ่ม Double Income No Kids โดยใช้งบประมาณจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา โทร. 02-106-7796 หรือ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16 หรือinfo@aprtraining.comและwww.aprtraining.com

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 20