อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

กปภ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

"การประปาส่วนภูมิภาค" เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ค. 62 อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.52 น.


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. วิศวกร โยธา จำนวน 11 อัตรา
2. วิศวกร สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกร ไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
6. นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
7. นักวิเคราะห์ระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
8. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
9. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
10. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
11. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
12. ช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา
13. นักวิทยาศาสตร์ (สำรอง)
14. นิติกร (สำรอง)
15. นักบริหารงานทั่วไป (สำรอง)
16. ช่างไฟฟ้า จำนวน 21 อัตรา
17. ช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
18. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
19. วิศวกร แหล่งน้ำ จำนวน 1 อัตรา
20. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
21. นักบัญชี (สำรอง)
22. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
23. พนักงานการเงินและบัญชี (สำรอง)
24. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
25. ช่างไฟฟ้า (สำรอง)
26. ช่างโยธา (สำรอง)
27. พนักงานพัสดุ (สำรอง)

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.01K