อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

พาณิชย์ประจวบฯจัดงาน "สิงขร-มะริด"แฟร์2019

"พัลลภ สิงหเสนี" ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "สิงขร-มะริด" แฟร์ 2019 ระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.ค. เพื่อขยายช่องทางทางการค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.51 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โดมจัดแสดงสินค้า บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัด นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "สิงขร-มะริด" แฟร์ 2019 งานมีระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.ค. โดยมี นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี นายภิรมย์ นิลทยา , นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัด นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมี คณะส่วนราชการและภาคเอกชน จากจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเข้าร่วมงาน นำโดย นายอู ลวย เหม่า เหม่า รองนายกเทศมนตรีจังหวัดมะริด  นายอู ทุน ทุน วิน รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดมะริด  นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ. กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สิงขร-มะริด แฟร์ 2019 ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ หรือขยายช่องทางทางการค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการค้าของไทยกับผู้ประกอบการค้าของจังหวัดมะริด เนื่องจากเมียนมายังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง และมีนโยบายเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการส่งเสริมการค้า การบริการ และการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จ.ประจวบฯเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาล ที่จะผลักดันให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งขณะนี้ด่านสิงขรกำลังยกระดับเป็นด่านถาวร โดยมีความคืบหน้าถึงขั้นตอนการสำรวจเขตแดนร่วมกัน ระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งหากเปิดด่านสิงขรเป็นด่านถาวร มูลค่าการค้าการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเชื่อมโยงวัตถุดิบทางการประมง และการเกษตรจาก จ.มะริด เข้ามาใน จ.ประจวบฯและจังหวัดอื่นๆ จะยิ่งทวีจำนวนของมูลค่าการค้าขึ้นอย่างมหาศาล ด้านนายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า การจัดงาน “สิงขร-มะริด” แฟร์ 2019 ซึ่งงานมีระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค.2562 มีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน(สิงขร-มะริด) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการจังหวัดประจวบฯจังหวัดชายแดน และจังหวัดใกล้เคียง เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าสิงขร-มะริด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและส่วนราชการของทั้งสองประเทศ ให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรม มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 120 คูหา เป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพร เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจากจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 10 คูหา ที่นำสินค้าประเภทสมุนไพร การท่องเที่ยว รังนก แชมพู เตาและถ่านไฟใช้แกลบ น้ำมันกั้นซอ ทนาคา เพชรพลอย ผลไม้กวน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า ระหว่างผู้ประกอบการ จ.ประจวบคีรีขันธ์กับผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดน และผู้ประกอบการจากจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 ราย พบกับผู้ประกอบการจากจังหวัดมะริด จำนวน 24 ราย อีกด้วยบุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%