อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

"พาณิชย์เชียงใหม่"MOUสร้างเครือข่ายทางการค้า

สำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่ จัดลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.38 น.


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมรักเร่(D2) ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯนายกวินวิริยพานิชย์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.ปิติวัฒน์วัฒนชัยรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางชณันภัสร์พิศาลอภิพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองฮ่องกงประเทศจีนนายปณตบุณยะโหตระผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นายไพรวัลย์ไทยนิยมรองผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพีบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) และนางสาวรังสิยาสินาเจริญกรรมการผู้จัดการ AL RABIA AL DAIM FOOD & BEVERAGES TRADING L.L.C (Dubai) ได้ร่วมกันลงนาม MOU ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเจ้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และขยายโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ให้เป็นที่รู้จักของตลาดในวงกว้างและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการเจรจาธรุกิจให้ประสบความสำเร็จเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออกและผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่สนใจสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%