อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

อำเภอสองพี่น้อง เดินหน้าโครงการสุพรรณบุรี โมเดล

“ปลัดฯแมน” ฝ่ายความมั่นคง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.สองพี่น้อง Re X-Ray ตรวจฉี่พนักงานบริษัท ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi Model) ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.49 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.สองพี่น้อง สมาชิก ร้อย อส.อ.สองพี่น้อง ที่ 8 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.อ.สองพี่น้อง) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ร่วมกันออกปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจหาสารเสพติดในร่างการ และตรวจปัสสาวะพนักงาน จำนวน 176 คน บริษัทอีสท์เวสท์ซีด จำกัด เลขที่ 33/1 หมู่ 4 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตามโครงการสุพรรณบุรี สีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2562 ในการปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi Model) เพื่อป้องกันการซื้อขาย และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการโรงงานสีขาว และโครงการมาตรฐานการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) จากการตรวจสารเสพติดในร่างกาย และการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานชาย-หญิง 176 คน ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด นั้นต้องหมดไปในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง หากผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ช่วยกันตรวจเข้มพนักงานอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด เพื่อให้ความสำคัญปัญหาของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน คุณภาพโรงงาน เพื่อช่วยกันลดปัญหาของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51