อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

พาณิชย์ยกถิ่นผ้าไหมประเดิมตลาดแห่งแรกที่อุดรฯ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.55 น.

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ลานนาข่า 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุดรธานี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการร่วมงาน

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินโครงการ “ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว” โดยเดินสายนำผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เช่น ดีไซน์เนอร์ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสินค้า/บรรจุภัณฑ์ และภาพลักษณ์ตราสินค้า ฯลฯ ลงพื้นที่ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อขยายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีการถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนการผลิต กระตุ้นให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาผ้าไหมให้มีความทันสมัย ร่วมสมัย และดูแลรักษาง่าย ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้นำผ้าไหมไทยมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาเส้นทางสายไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการผ้าไหมท้องถิ่น 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ภาคเหนือ ได้แก่ จ.แพร่ ลำพูน เชียงใหม่“การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ้าไหมท้องถิ่นทั้ง 3 ภูมิภาค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าไหมไทย และสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ผลิต ผู้จัดหา นักออกแบบ ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยว ผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหมไทยและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่ได้รับการพัฒนาโดยนำเอานวัตกรรมมาใส่ดีไซน์ที่ทันสมัยเข้าไป เพื่อตอบโจทย์ตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น กรมฯ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ภายใต้ชื่องาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” ขึ้น ประเดิมครั้งแรกที่ จ.อุดรธานี  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ครั้งที่สอง ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพ ครั้งที่สาม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และครั้งที่สี่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

พิชิต วีระชัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%