อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

'การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค'เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 70 อัตรา

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ก.ค. 62 จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.49 น.


ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) จำนวน 49 อัตรา
2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) จำนวน 8 อัตรา
3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
4. ลูกจ้างพัสดุ จำนวน 8 อัตรา
5. ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่กำหนด สามารถกรอก
ข้อมูลผ่านช่องทาง G๐ogle Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)
- https://forms.gle/qJGXv9ZnyNMAArmu9 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
- https://forms.gle/y8mZQv1LwTiYTRsC9 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
- https://forms.gle/847X1WHyfwwX3mjCA การไฟฟ้าเขค 3 (นครปฐม) ภาค 3
เมื่อสมัครสร็จเรียบร้อยจะมี URLให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมาส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค3 (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดลือก) ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 978