อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

กอ.รมน.ประจวบฯเยี่ยมบ้าน นร.เรียนดี-ยากจน

กอ.รมน.ประจวบฯเยี่ยมบ้าน นร.เรียนดีฐานะยากจนพร้อมหาเงินช่วยเหลือ ต่อยอดนำผู้ใหญ่ใจดีบริจาควัสดุซ่อมแซมบ้าน อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.05 น.

เมื่อเร็วๆนี้  พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด นายชออม ทองเงิน นายก อบต.ห้วยทราย น.ส.พัชญ์สินี กอสุจริตศิริกุล เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบฯ ทหารหมวดรักษาความสงบ (รส.)ที่ 1 อ.เมืองฯ ทหารร้อย รส.จังหวัด (ศร.) ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ บ้านวังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ ที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน บ้านที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม หรือพักอาศัยกับญาติที่มีฐานะยากจน โดยมี น.ส.ภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผอ.โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ คณะครู ต้อนรับและนำเยี่ยมเยียนจำนวน 5 รายมี1.ด.ช.ณัฐพล บัวสันต์ นร.ชั้น ป.2 อยู่บ้านเลขที่ 95/2 ม.13 บ้านหนองจับไก่ 2.ด.ญ.เนตรนภา ปิ่นแก้ว นร.ชั้น ป.2 บ้านเลขที่ 311 ม.3 บ้านวังมะเดื่อ
3.ด.ญ.เกตุศิริ แก้วรักษา นร.ชั้น ม.1 บ้านเลขที่ 311 ม.7 บ้านโปร่งเกตุ
4.ด.ญ.เพชรลดา นิลเพชร นร.ชั้น ป.6 บ้านเลขที่ 41 ม.11 บ้านต้นเกตุ
5.ด.ช.ทวิตย์ ปิ่นคล้า นร.ชั้น ป.4 บ้านเลขที่ 41/1 ม.11 บ้านต้นเหตุ  โดยได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อช่วยเหลือขั้นต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป  จากนั้นคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนประชารังสรรค์ ต.ห้วยทราย อีกจำนวน 6 ราย โดยมี นายสามารถ หอมชื่น ผอ.รร.ประชารังสรรค์ ต้อนรับ ประกอบด้วย
ด.ญ.ฐิติมา เกิดพร้อม บ้านเลขที่ 165/3 ม.3 บ้านวังมะเดื่อ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศรีเรือนสร้อย บ้านเลขที่ 42 ม.8 บ้านลานไทร
ด.ญ.ชลกร สังข์ศิริ บ้านเลขที่ 42/2 ม.8 บ้านลานไทร
ด.ญ.ธนิศา อินนวล บ้านเลขที่ 228/1 ม.10 บ้านหัวโก
ด.ญ.มรกต ธรรมเนียม บ้านเลขที่ 57/6 ม.10 บ้านหัวโก
ด.ญ.ธิชานันท์ จันทร์แจง บ้านเลขที่ 408/1 ม.8 บ้านชานหมากพ.อ.กรกานต์ กล่าวว่า กอ.รมน.จ.ประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง โดยร่วมกับ อบต.ห้วยทราย และโรงเรียนในพื้นที่ ได้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อค้นหาเด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน และจะได้ต่อยอดให้โอกาสทางการศึกษา ในการช่วยเหลือแก่นักเรียน ทั้งนี้ เด็กนักเรียนทั้งหมดที่ทางคณะได้ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้และผ่านเกณฑ์ประเมิน ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัว มอบให้รายละ 2,000 บาท นอกจากนี้ ทาง กอ.รมน. จะได้ประสานหาผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือต่อยอดให้เด็กๆ ซึ่งเด็กนักเรียนบางรายที่บ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ผุผัง ก็จะได้วัสดุอุปกรณ์จากผู้ใหญ่ใจดี บริจาคให้มาซ่อมแซมบ้านอีกด้วย

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%