อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เมือง"สวรรคโลก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.46 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนชาวอ.สวรรคโลก ได้ร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็งโดยมีวัดประศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง 5 ส. โดย นายสมชาติ กล่าวว่า คณะผู้บริหารได้ร่วมกับทาง โรงเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำความสะอาดพื้นที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง เพื่อให้วัดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีมาตรฐาน โดยการนำแนวคิด 5 ส. และหลักสัปปายะ ลงสู่สังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้.สุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%