อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

เมือง"สวรรคโลก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.46 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนชาวอ.สวรรคโลก ได้ร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็งโดยมีวัดประศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง 5 ส. โดย นายสมชาติ กล่าวว่า คณะผู้บริหารได้ร่วมกับทาง โรงเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำความสะอาดพื้นที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง เพื่อให้วัดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีมาตรฐาน โดยการนำแนวคิด 5 ส. และหลักสัปปายะ ลงสู่สังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้.สุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60