อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

"อบต.เขือน้ำ"ติวเข้ม เกษตรกรงดใช้สารอันตราย

ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านผือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขือน้ำ หลักสูตร “มาตรการกำจัดการใช้ 3 สารอันตราย” ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.34 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านผือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขือน้ำ หลักสูตร “มาตรการกำจัดการใช้ 3 สารอันตราย” โดยมีนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษรจังหวัดอุดรธานี และนักวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี มาเป็นวิทยาการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 165 คนโดย นายทวน ช่างแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ กล่าวว่า ตำบลเขือน้ำมีเกษตรกรปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และพืชอื่นๆรวมและประมาณ 3,000 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช่สารเคมีพาราควอตและไกลโฟเซตในการกำจัดวัชพืช เนื่องจากลงทุนน้อยกว่าการจ้างแรงงาน หากแต่สารกำจัดวัชพืชนี้มีข้อมูลตกค้างสารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ทั้ง 6 มาตรการในการกำจัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเกษตรกรขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการกำจัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการใช้สารเคมีให้ถูกต้องปลอดภัย รวมถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธีที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้วัตถุอันตรายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย.....

พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%