อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นอภ.สองพี่น้อง ตรวจฉี่พระ-เณรโครงการสุพรรณบุรี โมเดล

นายอำเภอสองพี่น้อง ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.สองพี่น้อง Re X-Ray ตรวจฉี่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ตามแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี  พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.49 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองพี่น้อง นำคณะเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.สองพี่น้อง สมาชิกร้อย อส.อ.สองพี่น้อง ที่ 8 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.อ.สองพี่น้อง) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ร่วมกันออกปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจหาสารเสพติดในร่างการ และตรวจปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 10 รูป ตามโครงการสุพรรณบุรี สีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2562 ในการปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi Model) โดยจากการตรวจสารเสพติดในร่างกาย และการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 10 รูป ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนั้นต้องหมดไปในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ช่วยกันตรวจเข้มอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นพื้นที่สีขาว ปลอดยาเสพติด เพื่อลดปัญหาของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยกันลดปัญหาของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติต่อไป เพื่อป้องกันการซื้อขาย และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%