อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

มทบ.28เลย ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62

มทบ.28 เลย ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 พร้อมมอบหมวก และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.54 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่มณฑลทหารบกที่ 28 เลย อ.เมืองเลย จ.เลย พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 มีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 นายทหาร ผู้ฝึก ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ ทหารใหม่ ผู้ปกครอง ญาติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี 
   
พ.อ.กันตภณ จันทะนันท์ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 28  กล่าวรายงานว่า ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 28 ได้รับการบรรจุทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลัดที่ 1 จำนวน 131 นาย ทหารที่เข้ารับการฝึกในผลัดนี้ โดยมีภูมิลำเนาเดิมของทหาร อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย 49 นาย, จังหวัดหนองบัวลำภู 82 นาย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ครบ 10 สัปดาห์แล้ว ผลการฝึกเป็นส่วนรวมอยู่ ในเกณฑ์ดี การตรวจสอบแข่งขันทหารใหม่ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้อันดับที่ 1 ดังนั้น หน่วยจึงได้จัดให้มีพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ พร้อมมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ฝึกทหารใหม่ชนะเลิศการแข่งขัน, ผู้ช่วยผู้ฝึกดีเด่น, ผู้บังคับหมวดฝึกดีเด่น, ครูนายสิบดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ผู้มีคุณลักษณะทหารดีเด่น ทหารใหม่ผู้มีสมรรถภาพร่างกายดีเด่น และทหารใหม่ผู้ยิงปืนคะแนนสูงสุด จำนวน 11 รางวัล 
  
พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ขอต้อนรับน้องๆ ทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช  2562 ผลัดที่ 1 ด้วยความยินดียิ่ง ที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจเข้ามารับใช้ชาติ เยี่ยงบรรพบุรุษของเราที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผนดินนี้ไว้ให้เราอยู่อย่างเป็นสุข ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีที่ทหารใหม่ทุกคน ผ่านการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรที่กองทัพบกกำหนด ย่อมหมายถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้กองทัพบกมีกำลังพลที่เข้มแข็ง อดทน พร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ปกป้องรักษาประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป


             
สำหรับการฝึกหลักสูตรเบื้องต้น 10 สัปดาห์นั้น ทำให้ทหารใหม่ทุกคนที่ผ่านการฝึก มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้วิชาทหาร รู้จักระเบียบวินัย แบบธรรมเนียมทหารตลอดจนการใช้อาวุธประจำกายและยุทธวิธี ในท้ายหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ หน่วยเหนือได้จัดคณะกรรมการมาตรวจสอบประเมินผลการฝึก ผลการตรวจสอบประเมินผล ได้อันดับที่ 1 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของ ชุดครูฝึก และทหารใหม่ทุกนาย
            
หลังกล่าวรายงาน เชิญ ผบ.มทบ.28 และผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการ ทำพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ และมอบรางวัลให้กับกำลังพลดังกล่าว พร้อมทั้งเรียนเชิญผบ.มทบ.28 กล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และกล่าวปิดการฝึกทหารใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลัดที่ 1 ต่อไป  

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%