อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลทุ่งคอก คุมเข้มการป้องกันความเสี่ยงทางเพศ

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมมือกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำร่องโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปี 2562 อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.32 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก จัดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันยาเสพติด การป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก นายเกียรติศักดิ์ กีรติดำเกิงสกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายประสงค์ พวงวรินทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)

นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ แต่วัยรุ่นจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงข้อมูล และบริการด้านเพศศึกษา ทำให้วัยรุ่นขาดความรู้ และทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง เมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม ถูกกระตุ้นอารมณ์จากสื่อในทางลบ การใช้สารเสพติด รวมทั้งการเข้าไม่ถึงการบริการคุมกำเนิด มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติการณ์ทางเพศของวัยรุ่น ทำให้สถานการณ์น่าเป็นห่วง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อสังคมมากมาย ปัจจุบันพบว่าเด็ก และเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อยคือประมาณ 12 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังขาดวุฒิภาวะ และความรับผิดชอบของตัวเองนายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการนำไปสู่การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มีอยู่ทุกภาคส่วนของไทย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวดเร็ว พบว่าเด็กวัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปี และต่ำกว่า 14 ปี มีการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันแก้ไขโดยทุกภาคส่วน และต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันยาเสพติด การป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การทำแท้ง การคลอดบุตรแล้วนำไปทิ้ง มีผลต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้งการไม่พร้อมต่อการเลี้ยงลูก กระทำความรุนแรงในครอบครัว เป็นแรงงานราคาถูก ครอบครัวแตกแยก และยังอาจจะเกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

-------------------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%