อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

รร.วัดทุ่งคอกจัดแข่งขันกีฬา"ทุ่งคอกเกมส์" ต้านยาเสพติด

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกีฬาสีทุ่งคอกเกมส์ ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.18 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ทุ่งคอกเกมส์ ประจำปี 2562 เพื่อต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โดยมี น.ส.ไพรินทร์ ฐิติวัฒนพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายวรสิทธิ์ วรกิจธำรงค์ชัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก นายประสงค์ พวงวรินทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ปกครอง นักเรียนกว่า 850 คน ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายในสนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)นางอารี  กล่าวว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ทุ่งคอกเกมส์ ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข โดยให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ชาย-หญิง การแข่งขันกีฬาเปตอง ชาย-หญิง และการแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา ด้วยการแบ่งนักเรียนเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีฟ้า เพื่อเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬา กำหนดให้มีการแข่งขันเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้ทุกคนรู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆนอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสมรรถนะทางด้านร่างกาย สังคมอารมณ์ และสติปัญญาให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งเป็นการตอบสนองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เพื่อพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกด้วย

ครรชิต กระโห้แก้ว  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%