อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เริ่มแล้ว'InterCare Asia 2019' โชว์สินค้า-นวัตกรรมผู้สูงอายุ

“นีโอ” จัดงาน InterCare Asia 2019 แสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 รับกระแสสังคมวัยเกษียณ หลังตลาดบริการผู้สูงวัยโตต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 107,000 ล้านบาท จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.


นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) กล่าวว่า การจัดงาน InterCare Asia 2019 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 62 ณ HALL 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเตรียมรับมือกับการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ และคาดว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมด นับเป็นความท้าท้ายอย่างมากกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และจากการประเมินตลาดธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่ผ่านมาพบว่า มีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ประมาณ 107,000 ล้านบาท คาดปี 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 10%สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.Homecare & Equipment อาทิ เครื่องมือแพทย์ 2.Rehabilitation หรืออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแลช่วยเหลือ 3.Medical Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4.Services การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และ5.Nutritional Food สินค้า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยมีหน่วยงาน และผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 230 บูธ และคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน มีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของตลาดผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนี้ จะเป็นช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสามารถพัฒนาธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้นในโครงการ Thailand Premium ซึ่งการร่วมสนับสนุนการจัดงาน InterCare Asia 2019 ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินสำหรับการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง นอกจากนี้การสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้ท่องเที่ยวอย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้สูงวัยให้เป็นทางเลือกใหม่ในการพักผ่อนช่วงวัยเกษียณ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20