อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ขนส่งอยุธยาคุมเข้มรถตู้-รถบรรทุก รณรงค์ความปลอดภัย

ขนส่งอยุธยาคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุกเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.58 น.


นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจการ ออกตั้งจุดตรวจสอบความพร้อม ของรถและพนักงานขับรถ เพื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา บริเวณถนนสายเอเชีย  ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา โดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist Lock) ของรถบรรทุกตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม   ทำการเรียกตรวจรถยนต์บรรทุก รถโดยสารตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 276 คันพบการกระทำความผิด จำนวน 24 คัน แยกเป็น ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist Lock) จำนวน 1 ราย  ความผิดอื่นๆ จำนวน 23 ราย ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 95 คัน  พบการกระทำความผิด จำนวน 2 คันได้แก่ใช้รถโดยไม่ชำระภาษีและใช้รถโดยไม่จดทะเบียน โดยรถยนต์ที่กระทำความผิด จึงทำการ เปรียบเทียบปรับจำนวน 10 ราย  ออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 26 ราย.-----------------------------------------

สุทธิพร กองสุทธิผล ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35