อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตบ้านห้วยเกรียบ กักน้ำใช้หน้าแล้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯร่วมกับผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบนำชาวบ้านสร้างฝายมีชีวิตทดแทนฝายเดิม ไว้กักเก็บน้ำจากแหล่งธรรมชาติไว้ใช้ในหน้าแล้ง พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.38 น.


ที่คลองลำจริง บ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสวง สุดประเสริฐ  ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ( ทสจ.) ประจวบฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ พร้อมชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ. อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด ( ทสม.) เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ ( อ.ส.ค.)จังหวัด พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี อารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมในกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตทดแทนฝายเดิม  ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์  ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ 2562  

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ กล่าวว่า บ้านห้วยเกรียบประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ชาวบ้านจึงคิดร่วมกันที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดสร้างฝายกันน้ำในคลองลำจริง โดยใช้การก่อสร้างจากการตัดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในชุมชน จากนั้นนำไม้ไผ่มาตัดเป็นเสา ตอกลงไปในพื้นคลอง กั้นขวางลำคลอง โดยใช้เชือกผูกกับไม้ไผ่สานให้เป็นตัวฝาย เพื่อสร้างเป็นฝายมีชีวิต จากนั้นใช้ทรายผสมกับปูนซีเมนต์ผง นำใส่กระสอบไปวางในตัวฝาย เพื่อกักกันน้ำไว้ใช้ ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณ 5 วัน จะแล้วเสร็จ และชาวบ้านจะสามารถใช้น้ำที่เก็บกัก ไปอุปโภค บริโภค หรือใช้ในภาคการเกษตรกร  นำไปรดต้นไม้ แก้ปัญหาภัยแล้งได้  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้าน นายสวง สุดประเสริฐ  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เปิดเผยว่า โลกกำลังเกิดปรากฏการณ์โลกร้อน ทำให้หลายพื้นที่ฝนตกน้อย บางที่ตกมากเกินไป จึงเกิดผลกระทบเป็นอุทกภัย น้ำท่วม โดยทั้งนี้ เกิดจากการระเหยของไอน้ำขึ้นชั้นบรรยากาศมากขึ้น ซึ่งเกิดความผันผวนของสภาพอากาศ ซึ่งอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบฯ ได้มีการประเมินปัญหาภัยแล้ง มีการประเมินว่าในปีนี้ฝนจะน้อยมาก  ในเขตอำเภอเมืองประจวบฯ ทับสะแก และบางสะพาน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดความแห้งแล้งยาวนาน ในเมื่อสถานการณ์ไม่ดี และน้ำในลำคลองเริ่มแห้ง ชาวบ้านจึงได้มาร่วมกันสร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อให้ทันใช้ ในช่วงของภัยแล้งที่เกิดขึ้น ให้เพียงพอกับการใช้  โดยการสร้างฝายที่ใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก เช่นไม้ไผ่ กรวดทราย หรือก้อนหิน และได้รับความร่วมมือจากชุมชนร่วมใจกันนำเชือกถักทำเป็นโครงสร้างลักษณะแข็งแรงพอสมควร ได้อีกด้วย

-------------------------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51