อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์ กระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดจันทบุรีจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์ พัฒนาสินค้า และช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจ งานมีไปถึง 21 กรกฎาคม 2562 พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.43 น.


ที่บริเวณลานโพธิ์ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้จัดงาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสากล โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีการแสดงในช่วงพิธีเปิดที่สวยงาม ตระการตา สื่อความหมายถึงความสมบูรณ์ และความหลากหลายของสินค้าของดีเมืองจันท์ การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด OTOP และการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย โชว์ศักยภาพสินค้าของดีเมืองจันท์ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ทันต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน, เพิ่มช่องทางตลาดประชารัฐให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ กลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ OTOP เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลได้สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถ   ในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งงาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสากล มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 210 บูธ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดจันทบุรี  89 ราย ผู้ประกอบการ OTOP จากต่างจังหวัด  121 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร  57 ราย เครื่องดื่ม 16 ราย ของใช้ 31 ราย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 69 ราย สมุนไพร 26 ราย เฟอร์นิเจอร์และพันธุ์ไม้ 11 ราย  จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวน ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน “ OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี งานจะมีไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโพธิ์ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 21.30 น.-------------------

รัตนธร เขาหนองบัว ข่าวเวิบไซต์เดลินิวส์ จ.จันทบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31