อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

อบต.บ้านไร่ ส่งเสริมปลูก "สะตอ"

อบต.บ้านไร่ ส่งเสริมการปลูก “สะตอ” สร้างเมนูอาหารหลากหลายขายในชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.19 น.

อบต.บ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางการเกษตร เช่นทำไร่มันสำปะหลัง ทำนา ฯลฯ ด้วยจุดเด่นที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 กว่าเมตร มีสภาพอากาศเย็นสบาย มีฝนตกตลอดชุก จึงทำให้มีดอกไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะดอกกระเจียว ขึ้นเต็มท้องทุ่งที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และที่สำคัญหน่วยงานทางภาครัฐได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับชุมชน ปัจจุบันจึงเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ

นายกรานต์ เขตจันทึก นายก อบต.บ้านไร่ กล่าวว่า เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พร้อมด้วย นางธัญธิตา ศรีสุระ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ การผลิตสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงด้านการตลาดทางการเกษตร ส่งเสริมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน

ชุมชนตำบลบ้านไร่ ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรมาเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืช ผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ ลำไย สะตอ และอื่นๆ เป็นจำนวนมาก จนปัจจุบันได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดชัยภูมิ และพืชที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากทุเรียนโอโซน ก็คือ “สะตอ” ที่มีรสชาติมัน กรอบ เนื้อแน่นกลิ่นไม่ฉุน 

แม่ชั้น สุวรรณ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 349 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เล่าว่า เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ชาวบ้านไร่ได้ไปทำงานที่ จ.ชุมพร ภาคใต้ เมื่อกลับมาบ้านได้นำเมล็ดสะตอมาทดลองเพาะปลูกที่บ้านไร่ ปรากฏว่าต้นสะตอเจริญเติบโต ประมาณ 5 ปี ได้มีฝักเป็นผลผลิตฝักสวยงามมาก ตนจึงได้ขอเมล็ดมาปลูกไว้ที่ไร่ของต้นเอง ปลูกเป็นร่มเงาประมาณ 20-30 ต้น ต่อมาได้ออกดอกออกผล แรกๆ ก็แจกลูกๆ หลานๆ ต่อมาเมื่อมีคนรู้จักก็มีพ่อค้ามารับไปขาย บางวันช่วงสะตอออกฝักเยอะสามารถขายได้กิโลกรัมละ 60-80 บาท บางวันขายได้ถึงวันละ 5,000 บาท ต้นหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 5,000-10,000 บาท ต่อปี ไม่คิดว่าสะตอจะสร้างรายได้ให้ตนเองได้ถึงขนาดนี้ ปัจจุบันต้นสะตอที่ปลูกไว้อายุเกือบ 20 ปี ก็ยังสามารถออกผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์ เพียงแต่เราใส่ปุ๋ยให้น้ำพอประมาณอย่าให้ขาด ศัตรูจำพวกแมลงก็มีน้อยมาก เป็นการลงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนถึงลูกหลานในปัจจุบัน นายกรานต์ เขตจันทึก กล่าวอีกว่า ปัจจุบันทาง อบต.บ้านไร่ ได้ส่งเสริมพร้อมให้ความรู้กับชาวชุมชนถึงการปลูกการดูแล และที่สำคัญก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเองแปรรูปเองขายเองในชุมชน อย่างผลผลิต “สะตอ” ก็แนะนำให้ร้านอาหารในชุมชนนำมาทำอาหารที่หลากหลายเมนู อย่างร้านอาหารครัวผู้ใหญ่อี้ “ส้มตำยกครก” ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ได้นำเอาเม็ดสะตอไปปรุงเป็นอาหารรสเด็ด เช่น ตำ สะตอด้องแด้ง , น้ำพริกสะตอ , สะตอผัดกุ้ง ฯลฯ ในช่วงวันหยุดขายดีสุดๆ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 

ทั้งนี้ อบต.บ้านไร่ ได้จัดสถานที่ร้านค้าชุมชน “ตลาดวัฒนธรรมชุมชน” ณ บริเวณสามแยกปากทางเข้าชมทุ่งกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านและยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนได้นำผลผลิตของตนเองที่ปลูกมาขายเองที่ตลาดวัฒนธรรมชุมชนอีกด้วย 

ชาตรี ทวีนาท 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%