อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

อบต.บ่อวินติวเข้ม "ผู้นำคุณธรรม"

อบต.บ่อวินติวเข้ม “ผู้นำคุณธรรม” ปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้นำในท้องถิ่น บริหารงานด้วยคุณธรรมพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.45 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดอบรมนำร่องผู้นำคุณธรรมที่ห้องประชุม อบต. ในวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายก อบต.บ่อวิน นายสมเกียรติ ละเลิศ อดีต กต.ตร. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และข้าราชการตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเข้าอบรมพร้อมเพรียงกัน โดยมี อาจารย์น้ำตาล-ภคพร สุขศิริ นัดสร้างแรงบันดาลใจเป็นวิทยากรทั้งนี้วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้นำในท้องถิ่น บริหารงานด้วยคุณธรรม เมตตาธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรักในหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันสร้าง อบต.บ่อวิน และคนในพื้นที่ให้เป็นตัวอย่างแห่งคุณธรรม เมตตาธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้าน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการ นายก อบต.บ่อวิน หนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมนาบอกว่า หลักสูตรผู้นำคุณธรรม เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยม ทำให้หัวหน้าหน่วยงานนำไปใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดี โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ต้องใช้คุณธรรมเมตตาธรรมบริหารงานและปกครองลูกบ้าน และที่สำคัญ วิทยากรนำหลักสูตร DISC วิธีชนะใจผู้ใต้บังคับบัญชามาสอน ทำให้เพิ่มทักษะและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น นำไปปฏิบัติงานได้ในอนาคต.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59