อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

อบต.โนนสะอาด จัดกิจกรรม"จิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

อบต.โนนสะอาด จัดกิจกรรม “จิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.56 น.


ที่บริเวณหน้าโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น  นายคะนึง   เจริญไชย  นายอำเภอแวงใหญ่  จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” มีหน่วยงานราชการ   เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล    เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนสะอาด   เจ้าหน้าที่ อสม.  เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสะอาด  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี    โดยมีนายสนอง  สอนกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
 


นายสนอง  กล่าวว่า การจัดโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  หน่วยงาน และ ทุกภาคส่วน  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ ทั้งร่างกายและจิตใจ  ในการอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน และ  หน่วยงานแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน สำนักงานราชการต่างๆ     ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดโครงการจากโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร และยังได้รับการสนับสนุนผู้ถูกคุมประพฤคิ จำนวนกว่า 20 คน จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในบริเวณโรงเรียนในโครงการนี้อีกด้วย.  

---------------------------------------

ศิริชัย  วนาทรัพย์ดำรง ผู้สื่อข่าวเว็ปไซต์เดลินิวส์ ออนไลน์  จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%