อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ความดันโลหิต ท่านเข้าใจถ่องแท้ ลึกซึ้งแล้วหรือยัง? (ตอนที่1)

ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่ตรวจพบว่า มีความดันโลหิตอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติเรื้อรังเป็นเวลานาน ซึ่งอาจไม่แสดงอาการ แต่การที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.

ความดันโลหิตสูง คืออะไร

ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่ตรวจพบว่า มีความดันโลหิตอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติเรื้อรังเป็นเวลานาน ซึ่งอาจไม่แสดงอาการ แต่การที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้

การวัดความดันโลหิตควรจะวัดขณะนอนพัก และวัดซ้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นความดันโลหิตสูงจริง ๆ เพราะความดันโลหิตจะแปรปรวนไปในทางสูงได้ ถ้ามีการเปลี่ยน แปลงของอารมณ์ มีกิจกรรมหรือออกกำลังกาย เป็นต้นจุดมุ่งหมายในการรักษาความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วย จุดมุ่งหมายในการรักษาความดันโลหิตสูงคือ เพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราการเสียชีวิต ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

โดยค่าความดันโลหิตเป้าหมายในการรักษาคือความดันโลหิตสูง

มีอาการอย่างไร อันตรายแค่ไหนถ้าไม่รักษา

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ แต่ในบางรายก็พบว่า มีอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงและเหนื่อยง่ายผิดปกติ ความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่นานโดยไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดการทำลายของอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น หัวใจ สมอง ไต หลอดเลือด และตา เพราะจะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้นและรูเล็กลงทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลงส่งผลให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานได้ไม่เป็นปกติ หากมีการทำลายที่รุนแรงมากพออาจทำให้เสียชีวิตได้การเกิดภาวะแทรกซ้อน แบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ

1. ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงโดยตรง ได้แก่ หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองแตก เป็นต้น

2. ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดตีบหรือตัน ถ้าเกิดที่หลอดเลือดหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรังหรือเฉียบพลันอาจทำให้เสียชีวิตได้ หรือถ้าเกิดที่หลอดเลือดในสมอง จะทำให้หลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตันก็อาจเป็นอัมพาต หรือถ้าเกิดที่ไตก็ทำให้เกิดภาวะไตวายได้

การประเมินผลระดับกรดยูริกในเลือด

ผู้ชาย ต่ำกว่า 7 มก.%

ผู้หญิง ต่ำกว่า 6 มก.%BMI (ดัชนีมวลกาย) นั้น สำคัญไฉน

ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ควรพยายามลดน้ำหนักตัวเองลง เพราะความอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยสามารถคำนวณดัชนีมวลกาย (Body Mass Index. BMI) เพื่อประเมินว่าน้ำหนักตัวเองอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ จากสูตร

น้ำหนัก (กก.)

ดัชนีมวลกาย = ความสูง (.)2

ดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 18.5–23วิธีการลดน้ำหนัก

- ควบคุมปริมาณอาหาร

- เลือกชนิดของอาหารที่รับประทาน เช่น ไม่ควรรับประทานของหวาน ของมัน

- อาหารมื้อเย็นควรเป็นมื้อที่เบา มีปริมาณของแป้ง ข้าวน้อย เน้นผักผลไม้เป็นหลัก ไม่รับประทานดึก

- ไม่รับประทานอาหารหนักก่อนนอน

- หลังรับประทานอาหารไม่ควรนั่งเฉย ๆ หรือนอน

---------------------------------------------
นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 38