อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

คำเขียน-คำอ่านในหลวงร.10 รู้ไว้ใช้อย่างถูกต้อง

คำเขียน - คำอ่าน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และการใช้คำลงท้ายถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา รู้ไว้ใช้อย่างถูกต้อง เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.


นับเป็นวันสำคัญยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 62 หลายหน่วยงานได้เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง, ปฏิญาณตนยึดมั่นในการทำความดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 

ทั้งนี้การใช้คำศัพท์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่การเขียนและอ่านออกเสียง พระปรมาภิไธย รวมถึงการใช้คำลงท้ายคำถวายพระพรชัยมงคล ต้องใช้อย่างถูกต้องในโอกาสสำคัญดังกล่าว 

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คำเขียน : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คำอ่าน : พระ - บาด - สม - เด็ด - พระ - ปะ - ระ - เมน - ทะ - ระ - รา - มา - ทิบ - บอ - ดี - สี - สิน - มะ - หา - วะ - ชิ - รา - ลง - กอน - มะ - หิ - สอน - ภู - มิ - พน - ราด - ชะ - วะ - ราง - กูน - กิ - ติ - สิ - ริ - สม - บูน - อะ - ดุน - ยะ - เดด - สะ - หยาม - มิน - ทรา - ทิ - เบด - ราด - วะ - โร - ดม - บอ - รม - มะ - นาด - ถะ - บอ - พิด - พระ - วะ - ชิ - ระ - เกล้า - เจ้า - อยู่ - หัว

คำเขียนสั้น : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำหรับคำที่ใช้ลงท้ายคำถวายพระพรชัยมงคลนั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยว่า สามารถใช้คำว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" หรือคำว่า "ทรงพระเจริญ" ตามด้วยคำว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า....." ซึ่งหลังคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน เช่น

ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-นามสกุล)
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท...
.................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
โดย "อานนท์ นันตสุคนธ์"


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 120