อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เทศบาลบ้านบางม่วงเปิดงาน'ถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ'

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เปิดงาน “ถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผุดโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชู 1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เช็คอินกรีนโร้ด พร้อมกันทั่วประเทศ หนุนยกระดับพรรณไม้อำเภอบางใหญ่ส่งออกระดับโลก จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.


วันนี้ (22 ก.ค. 62) ที่ ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน (ซอยวัดพระเงิน) เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ร่วมกับ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดงาน “โครงการถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและโครงการจิตอาสาอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 โครงการ โดยโครงการถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

นายชลธี ระบุว่า โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายให้ทุกอำเภอ คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหรือจังหวัด ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นถนนและบาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น จัดระเบียบสายไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และให้จิตอาสา รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษา ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไปนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า อำเภอบางใหญ่ ได้คัดเลือกพื้นที่ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ซอยวัดพระเงิน) ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เป็นพื้นที่และหน่วยงานในการดำเนินโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ระดับอำเภอ โดยอำเภอเห็นว่าประชาชนส่วนมากในเส้นทางนี้ มีอาชีพผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์

นายอำเภอบางใหญ่ ระบุว่า จะเห็นได้ว่าตามเส้นทางถนนกาญจนาภิเษก มีตลาดไม้ดอกไม้ประดับหลายแห่ง และในซอยวัดพระเงินเองก็มีตลาดขายส่งไม้ดอกไม้ประดับหลายแห่ง เป็นต้นว่า ศูนย์พันธุ์ไม้วัดพระเงิน ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน สวนสีสันต์พันธุ์ไม้ ร้านกิมกวนฮง ที่ผลิตและจำหน่ายต้นไม้ราคาส่ง ต้นไม้สวย และบริการดี และในตำบลบางม่วงก็ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรตินายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงานสำคัญนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยหลักเรามีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1.ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 62 ตามโบราณราชประเพณี กิจกรรมจัดงานครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเฉลิมฉลองใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สำคัญยิ่งของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประชาชนในจังหวัดนนทบุรีด้วย 2.กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพชุมชน เพราะในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ขณะนี้ถือเป็นแหล่งสำคัญของพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ และอาชีพที่สำคัญของคนในพื้นที่ สร้างรายได้เข้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3.ในส่วนของพื้นที่กำลังเดินหน้าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนที่ จ.นนทบุรี ซึ่งสะดวกสบายมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด ให้เป็นจุดแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของประเทศ 4.ถือเป็นการสร้างบรรยากาศ ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยเฉพาะถนนหนทาง ให้มีบรรยากาศร่มรื่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรืออาจจะเรียกว่า “เช็คอินกรีนโร้ด” ถนนหนทางสีเขียวน่ามอง สบายตาสร้างความสุขให้กับผู้สัญจรไปมาทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดกระแสรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ ขณะเดียวกันคนในท้องถิ่นเองก็ได้รับประโยชน์จากงานดังกล่าวที่ได้โชว์ของดีของเด่นของคนในชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพันธุ์ไม้หายาก สินค้าโอท็อป การแสดงศิลปวัฒนธรรมให้เผยแพร่ได้รับรู้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ท้องถิ่นของเรา” นายสุพจน์ ระบุด้านนายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี กล่าว่า ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินถือเป็นตลาดต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่ขายส่งกันถูกที่สุดในย่านบางใหญ่และใกล้เคียง ทั้งนี้ ตลาดส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทยถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตลาดทั้งในแถบยุโรป หรือในเอเชียด้วยกัน สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของประเทศ ซึ่งเราควรพัฒนาต่อยอดการตลาดพันธุ์ไม้จากการจัดงานครั้งนี้ สู่การพัฒนาเกษตรของพื้นที่ ให้มีทักษะข้อมูลความรู้ในการปรับตัวและเดินหน้าสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สร้างมูลค่าของผลิตผลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เชื่อมโยงสู่การถ่ายทอดเรื่องราวการเพาะพันธุ์ไม้ โดยฝีมือคนไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ส่งออกไปทั่วโลก

ขณะที่ นายปรีชา ก๋งเอม ตัวแทนกลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับในตำบลบ้านบางม่วง กล่าวว่า ในพื้นที่ดั้งเดิมของตำบลบ้านบางม่วงชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวนผลไม้ จนเมื่อปี 36 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับได้มีผู้ประกอบการขายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่สนามหลวง บางบำหรุ ได้ย้ายมาในพื้นที่ซอยวัดพระเงิน ที่เป็นตลาดต้นไม้ในขณะนี้ เพื่อมาขายต้นไม้ ซึ่งผลประกอบการค่อนข้างดีและได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ ชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรทำนา ทำสวนเป็นหลักจึงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเพาะไม้ดอกไม้ประดับด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นลักษณะไม้กระถาง โดยใช้ระบบไม้ถุงซื้อจากคลอง 4 และ คลอง 5 จ.ปทุมธานี เพาะเป็นไม้กระถางปักหลักขายในซอยวัดพระเงิน ซึ่งปัจจุบันได้เป็นแหล่งส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 559